Integrity - Verantwoordelijkheid - Disclaimer

We zijn gepassioneerd en vastbesloten om 'green washing' zo snel mogelijk totaal uit onze industrie te bannen.

Responsible Office is een initiatief van VZW  BOSTA, de Belgische beroepsfederatie van deze industrie.

Met deze website willen Bosta en Responsible Office nauwkeurige en volledige informatie verstrekken over duurzame producten uit de papier-, school- en kantoorartikelenindustrie. 

Alle beweringen op deze website zijn gecontroleerd en gecertificeerd door gerenommeerde onafhankelijke derden partijen. Neem een kijkje op  "Hoe werkt deze site?".

Responsible Office controleert de informatie voor ze deze op deze website publiceert. Wanneer een gebruiker onjuiste informatie op de website meldt via "Contact", zal dit onmiddellijk worden gecorrigeerd. Mocht een gebruiker het slachtoffer worden van oneerlijke praktijken van een fabrikant, importeur of distributeur, of informatie krijgen die in tegenspraak is met de informatie op de website, dan kan hij of zij dit ook melden. Responsible Office zal elke melding zo snel mogelijk onderzoeken. In dit geval ontvangt de fabrikant, importeur of distributeur een verzoek om de situatie recht te zetten. Het is mogelijk dat de producten of andere informatie van deze fabrikant, importeur of distributeur tijdelijk of definitief offline wordt gehaald zonder dat de fabrikant, importeur of distributeur een schadeclaim kan indienen.

Fabrikanten en importeurs betalen een kleine jaarlijkse bijdrage van enkele euro's per gepubliceerd product om de kosten van deze website te dekken. Distributeurs zijn lid van Responsible Office en Bosta.

De fabrikanten en importeurs verstrekken een verklaring op eer waarin zij verklaren dat alle informatie die zij verstrekken op deze website juist en volledig is. Deze verklaring op eer is beschikbaar als downloadbare pdf voor elke fabrikant op deze website.

Bovendien biedt deze site downloadbare pdf's van alle certificaten van derde partijen die op onafhankelijke wijze bewijzen dat het bewuste product beter is voor het milieu.

Noch het Responsible Office, noch Bosta hebben commerciële belangen en verkopen niets. Aangezien we niets verkopen, hebben we geen verkoopsvoorwaarden op deze website.

Hoewel Responsible Office de grootst mogelijke zorg besteedt aan het verstrekken van accurate informatie, kan Responsible Office niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid of geldigheid van de informatie. Deze website vergemakkelijkt de keuze voor een duurzaam en verantwoord product.

Responsible Office informeert, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verstrekte informatie. Responsible Office aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het verstrekken van informatie, of enige andere actie, noch ten opzichte van de fabrikant, de importeur, de distributeur, de gebruiker van deze website, de kopende partij, of enige andere partij.